GDPR

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Základní informace

Jsme společnost EFEF, spol. s r.o., IČ: 49446444 se sídlem Armádní 318, 664 41 Omice zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12386 (dále jen „My“) a osobní údaje zpracováváme z titulu Správce.

 

 1. Jaké osobní údaje a v jakých případech je zpracováváme

Zpracováváme jen takové osobní údaje, které nám sami poskytnete. Ve výjimečných případech také osobní údaje poskytnuté třetí stranou, která však od Vás musí mít k poskytnutí Vašich osobních údajů písemný souhlas a musí Vás o takovém poskytnutí Vašich osobních údajů informovat (např. Pokud si objednáváte z našeho e-shopu, ale objednávku necháváte doručit někomu jinému, poskytujete nám osobní údaje třetí strany nebo vytváříte-li si rezervaci prostřednictvím některé z agentur, poskytuje nám takový subjekt Vaše osobní údaje, k čemuž musí mít Váš souhlas.)

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v těchto případech:

 1. Jste-li návštěvníkem našich webových stránek
 2. Nakupujete-li v našem e-shopu
 3. Registrujete-li se v našem e-shopu
 4. Provedete-li si rezervaci do některé z našich restaurací
 5. Registrujete-li se do našeho klubu Výtopna
 6. Navštívíte-li některou z našich restaurací
 7. Kontaktujete-li nás na některé z našich emailových adres nebo telefonicky

 

 1. Jste-li návštěvníkem našich webových stránek

Jaké údaje zpracováváme?

Navštěvujete-li naše webové stránky, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje jako například IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem operačním systému, internetovém prohlížeči, nastavení Vašeho jazyka či druhu Vašeho zařízení. Dále můžeme zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách např. které stránky jste otevřeli, jaké zboží jste si prohlédli, které informace jste vyhledávali atd. Tyto informace jsou však z důvodu ochrany Vašeho soukromí anonymizované a není možné je přiřadit konkrétním osobám.

 

S kým tyto údaje sdílíme?

Tyto údaje zpracováváme prostřednictvím třetích osob Zpracovatelů, jimiž jsou Google LLC (používáme nástroj Google Analytics) a Shopify International Ltd. Některé z těchto údajů mohou být Zpracovateli předány mimo EU do USA, avšak na základě přísných pravidel pro Ochranu osobních údajů sjednaných mezi Evropskou Unií a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield Frameworks). Ke sběru těchto informací mohou naši zpracovatelé používat také soubory cookies (více informací o souborech cookies zde).

 

Z jakého důvodu a jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Jste-li návštěvníkem našich webových stránek zpracováváme výše uvedené osobní údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, jimiž jsou zlepšování a přizpůsobení našich služeb a efektivní propagace našich produktů a služeb. Tyto údaje uchováváme po dobu 38 měsíců.

 

 1. Nakupujete-li v našem e-shopu

Pokud u nás nakupujete, jste zároveň návštěvníkem našich webových stránek, proto i zde platí veškeré údaje uvedené v sekci „Jste-li návštěvníkem našich webových stránek“, mimo to:

 

Jaké údaje zpracováváme?

V tomto případě zpracováváme veškeré údaje uvedené v sekci „Jste-li návštěvníkem našich webových stránek“ a dále Vaše identifikační údaje, kterými jsou zejména Vaše jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel; dále Vaše kontaktní údaje zejména potom Vaši emailovou adresu, telefonní číslo, adresu pro doručení, fakturační adresu, údaje o Vašich objednávkách, jimiž jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; dále údaje o chování na našem webu, tj. URL adresa, odkud jste k nám na web přišli, údaje o Vaší IP adrese a lokační údaje z ní odvozené, údaje o pohybu na našem webu; následně také údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme zejména údaje o otevření zprávy, o Vašem emailovém klientu, operačním systému a jeho nastavení, IP adresa a lokační údaje z ní odvozené, údaje o typu zařízení, odkazy, na které jste po otevření zprávy klikli. Zasíláme-li Vám zprávy můžeme také shromažďovat údaje odvozené z Vašeho chování při čtení zpráv, jimiž jsou údaje o pohlaví, Vaší věkové skupině, nastavení jazyka či veřejné údaje ze sociálních sítí, využijete-li jejich propojení.

 

Údaje o platebních kartách naše společnost neuchovává. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. Údaje, které nám platební brány zpřístupňují jsou transakční údaje jako čísla transakce, údaje, zda byla transakce zpracována, zrušena uživatelem či zamítnuta, datum a čas transakce či několik prvních či posledních čísel platební karty. Tato data jsou uchovávána pouze v administraci a na serverech příslušné platební brány. Poskytovateli našich platebních bran jsou Československá obchodní banka, a.s. a PayPal, Inc.

 

S kým tyto údaje sdílíme?

Stejně jako v předchozím případě sdílíme údaje se společností Shopify International Ltd., která je poskytovatelem platformy našeho e-shopu. U tohoto zpracování dochází k předávání dat do USA, avšak na základě přísných pravidel pro Ochranu osobních údajů sjednaných mezi Evropskou Unií a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield Frameworks).

 

Pokud je potřeba Vám zakoupený produkt fyzicky přepravit, sdílíme Vaše identifikační a kontaktní údaje, popřípadě, částku, kterou je třeba zaplatit při převzetí zboží, se smluvními přepravci. Těmi jsou společnosti Česká Pošta, s.p. a PPL s.r.o., v případě doručování produktu do zahraničí můžou tito partneři Vaše údaje dále sdílet se svými smluvními přepravci v konkrétní zemi. V případě, že Vám na základě souhlasu či Vašeho nákupu zasíláme další nabídky, akce či slevy, využíváme k tomu Zpracovatele společnosti The Rocket Science Group, LLC, která je provozovatelem služby MailChimp. U tohoto zpracování dochází k předávání dat do USA, avšak na základě přísných pravidel pro Ochranu osobních údajů sjednaných mezi Evropskou Unií a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield Frameworks). V některých případech můžeme identifikační a kontaktní údaje předat také firemní účetní pro účely vystavení faktur či zpracování firemního účetnictví.

 

Z jakého důvodu a jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Identifikační, kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách zpracováváme na základě plnění a uzavření smlouvy. Vaše údaje údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom Vám řádně poskytly zakoupené služby. Tyto údaje uchováváme za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Údaje tedy uchováváme po zákonem stanovou dobu tj. po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení po dobu dalších 15 let, což je doba zákonné promlčecí lhůty pro náhradu škody.

 

Pokud nám udělíte v průběhu objednávky svůj souhlas se zasíláním marketingových a dalších sdělení, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Pro tyto účely Vaše údaje uchováváme po dobu 7 let nebo do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili Váš souhlas, a to na základě našich oprávněných zájmů, jimiž jsou zlepšování a přizpůsobení našich služeb a efektivní propagace našich produktů a služeb. K takovému zpracování můžeme Vaše údaje využít ještě po dobu 1 roku od Vaší objednávky. Ve všech případech platí, že takovouto marketingovou komunikaci z naší strany můžete jednoduše zakázat o to zasláním žádosti na emailovou adresu shop@vytopna.cz

 

 1. Registrujete-li se v našem e-shopu

I zde jste stále návštěvníkem našich webových stránek, proto i zde platí veškeré údaje uvedené v sekci „Jste-li návštěvníkem našich webových stránek“, pokud si u nás kromě registrace něco zakoupíte, vztahuje se na Vás i sekce „Nakupujete-li v našem e-shopu“ a mimo to:

 

Jaké údaje zpracováváme?

Pokud u nás máte registrovaný účet, mimo výše uvedené údaje o Vás také uchováváme informace o nastavení Vašeho účtu a přihlašovací aktivitě, dále Vaše přihlašovací údaje. Tyto údaje jsou však šifrované a nemáme k nim přístup.

 

S kým tyto údaje sdílíme?

Poskytovatelem platformy našeho e-shopu je společnost Shopify International Ltd., je tedy pro nás Zpracovatelem osobních údajů. U tohoto zpracování dochází k předávání dat do USA, avšak na základě přísných pravidel pro Ochranu osobních údajů sjednaných mezi Evropskou Unií a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield Frameworks). V případě zasílání marketingových sdělení jako např. dotazník spokojenosti, či nabídku našich produktů a služeb, předáváme Vaše osobní údaje společnosti The Rocket Science Group, LLC, která je provozovatelem služby MailChimp. U tohoto zpracování dochází k předávání dat do USA, avšak na základě přísných pravidel pro Ochranu osobních údajů sjednaných mezi Evropskou Unií a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield Frameworks).

Z jakého důvodu a jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

 

Pokud si vytvoříte účet na našem webu (www.vytopna.cz), zpracováváme také Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení, údaje o Vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) a údaje o Vašem chování na webu a chování při čtení e-mailů také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem získání informací, na základě kterých pro vás budeme schopni naše služby neustále zlepšovat, naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb, a dále za účelem poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, naším oprávněný zájmem je přitom efektivní propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

 

 1. Provedete-li si rezervaci do některé z našich restaurací

Provádíte-li si rezervaci on-line přes naše webové stránky www.vytopna.cz platí, že jste také návštěvníkem našeho webu a vztahují se na Vás veškeré údaje uvedené v sekci „Jste-li návštěvníkem našich webových stránek“, mimo to:

 

Jaké údaje zpracováváme?

Pokud si u nás vytváříte rezervaci zpracováváme především Vaše kontaktní údaje jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa (pro zaslání potvrzení rezervace) a telefonní číslo (abychom Vás mohli kontaktovat v případě problémů týkajících se Vaší rezervace). Dále zpracováváme detaily Vaší rezervace jako je restaurace, do které rezervujete, datum a čas, počet osob, pro které rezervaci vytváříte a případně Vaše další požadavky ohledně rezervace. Rezervujete-li on-line zpracováváme také informace o tom, kterou jazykovou variantu našeho rezervačního formuláře jste využili.

S kým tyto údaje sdílíme?

Pokud si vytvoříte rezervaci v některé z našich restaurací můžeme Vám následně zaslat marketingová sdělení jako např. dotazník spokojenosti, či nabídku našich produktů a služeb. V takovém případě předáváme Vaše osobní údaje společnosti The Rocket Science Group, LLC, která je provozovatelem služby MailChimp. U tohoto zpracování dochází k předávání dat do USA, avšak na základě přísných pravidel pro Ochranu osobních údajů sjednaných mezi Evropskou Unií a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield Frameworks).

Z jakého důvodu a jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy s Vámi (bez vašeho souhlasu), abychom Vám mohli rezervovat místo u nás v restauraci. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením Vaší rezervace ať už elektronicky, telefonicky či osobně. Pro tento účel osobní údaje používáme až do data a času Vaší rezervaci, popř. do doby jejího zrušení.

 

Dále zpracováváme Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje o Vašich rezervacích také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem získání informací, na základě kterých pro vás budeme schopni naše služby neustále zlepšovat, naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb. Dále za účelem marketingové komunikace, můžeme Vám například zaslat dotazník spokojenosti, či upozornění na naše další služby a produkty, naším oprávněný zájmem je přitom zde zlepšování našich služeb a efektivní propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel uchováváme Vaše údaje po dobu trvání smlouvy a poté ještě jeden rok po jejím skončení. Ve všech případech platí, že takovouto marketingovou komunikaci z naší strany můžete jednoduše zakázat o to zasláním žádosti na emailovou adresu shop@vytopna.cz.

 

 1. Registrujete-li se do našeho klubu Výtopna

Registraci do klubu Výtopna lze provést dvěma způsoby, a to buď elektronicky prostřednictvím našeho webu, v takovém případě jste i návštěvníkem našeho webu a vztahuje se na Vás mimo níže uvedené i sekce „Jste-li návštěvníkem našich webových stránek“, nebo prostřednictvím papírového formuláře, v kterékoliv z našich restaurací, v tomto případě jste zároveň návštěvníkem naší restaurace a vztahuje se na Vás mimo níže uvedené i sekce „Navštívíte-li některou z našich restaurací“.

 

Jaké údaje zpracováváme?

Jste-li členem našeho klubu Výtopna zpracováváme Vaše identifikační údaje, především Vaše jméno, příjmení, datum a místo narození, Vaše kontaktní údaje, především Vaši adresu, emailovou adresu a telefonní číslo. Protože Vám na základě členství v klubu Výtopna můžeme poskytovat různé výhody či slevy zpracováváme také údaje o Vašem nákupním chování jako údaje o Vašich návštěvách naší restaurace, výše Vašich útrat, detaily Vašeho účtu a výše poskytnutých slev.

 

S kým tyto údaje sdílíme?

Vaše identifikační a kontaktní údaje sdílíme se společností Česká pošta s.p., která zde figuruje také jako Správce a poskytuje Vám výhody Zákaznické karty České pošty. Více o zpracování osobních údajů ze strany České pošty naleznete zde. Údaje o Vašem nákupním chování s nikým nesdílíme. Pokud Vám zasíláme marketingová sdělení sdílíme Vaše údaje společnosti The Rocket Science Group, LLC, která je provozovatelem služby MailChimp. U tohoto zpracování dochází k předávání dat do USA, avšak na základě přísných pravidel pro Ochranu osobních údajů sjednaných mezi Evropskou Unií a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield Frameworks).

 

Z jakého důvodu a jak dlouho tyto údaje uchováváme?

V tomto případě Vaše údaje zpracováváme z několika důvodů. Zejména je to z důvodu plnění smlouvy (bez Vašeho souhlasu), tj. poskytnutí výhod klubu Výtopna. Dále Vaše údaje zpracováváme pro účely zasílání marketingovým sdělení či realizace marketingových výzkumů a analýz (bez Vašeho souhlasu) na základě našich oprávněných zájmů, a to jednak zlepšování našich služeb a efektivní propagace našich produktů a služeb. Vaše údaje zpracováváme po celou dobu Vaší registrace v klubu Výtopna. Pokud si svoji registraci přejete zrušit, zašlete nám svoji žádost na emailovou adresu shop@vytopna.cz.

 

 1. Navštívíte-li některou z našich restaurací

Pokud jste před svojí návštěvou navštívili naše stránky, udělali si rezervaci nebo si ji uděláte v průběhu Vaší návštěvy osobně či se registrovali do klubu Výtopna nebo se registrujete v průběhu Vaší návštěvy, vztahují se na Vás také informace z některých výše uvedených odstavců. Mimo to:

 

Jaké údaje zpracováváme?

V našich restauracích zpracováváme záznam z kamerového systému, na kterém můžete být zachyceni.

 

S kým tyto údaje sdílíme?

Správcem našeho kamerového systému je František Schüssl, IČ: 41449819

Na základě oprávněné žádosti příslušných orgánů, můžeme záznam poskytnout i za účelem objasnění protiprávní činnosti.

 

Z jakého důvodu a jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Tyto údaje zpracováváme za účelem prevence či následného objasňování případně protiprávní činnosti. Údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) ochrany našeho i Vašeho majetku a osob pohybujících se v našich provozovnách. Záznam z kamer uchováváme pouze omezenou dobu a to 5 dní.

 

 1. Zasíláme-li Vám marketingová sdělení

Zasíláme-li Vám v případech uvedených výše marketingová sdělení, jednáme tak na základě Vašeho souhlasu, na základě plnění smlouvy či na základě našeho oprávněného zájmu. Ve všech případech však můžete takovouto marketingovou komunikaci zakázat, a to buď přímo v emailových zprávách, které Vám zasíláme nebo zasláním žádosti na emailovou adresu shop@vytopna.cz.

 

 1. Jaká máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů práva?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

 

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Všechny tyto informace jsou obsaženy v tomto dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“. Pokud je zde ještě něco, čím si nejste jisti, můžete nás kontaktovat a požádat o doplnění.

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že některé Vaše údaje, které zpracováváme jsou nesprávné, máte právo požádat nás o opravu či doplnění Vašich osobních údajů. Tuto žádost posílejte prosím na emailovou adresu shop@vytopna.cz.

 

Právo na výmaz

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme:

 1. přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
 2. pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků,
 3. neoprávněně,

máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vaší žádosti zaslané na e-mailovou adresu shop@vytopna.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování

Pokud nastane některý z těchto případů máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

 1. Pokud nás informujete, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 2. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu shop@vytopna.cz o omezení jejich použití.
 3. Pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
 4. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

 

Právo na přenositelnost

Pokud nás prostřednictvím emailové zprávy zaslané na shop@vytopna.cz požádáte o zaslání Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pošleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

 

Právo na vznesení námitky

V případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitku. To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu shop@vytopna.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

 

Právo na podání stížnosti

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na nás prostřednictvím emailu na shop@vytopna.cz. Máte také právo obrátit se na příslušný dozorový úřad: úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018